გერმანულ-ქართული ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია

DG Consult
 • 1
  კვლევა და ანალიზი

 • 2
  სინერგიების განსაზღვრა

 • 3
  პროექტის დეველოპმენტი

 • 4
  პროექტის განხორციელება

ჩვენი გუნდი

ნინო ნასიძე
აღმასრულებელი დირექტორი

ინა ოდერმატი
აღმასრულებელი დირექტორი