დაინტერესებულ კომპანიებს და კერძო პირებს ვთავაზობთ სემინარებსა და ვორქშოფებს შემდეგ თემებზე:

  • ღირებულებებზე ორიენტირებული მართვა (სემინარი შუა რგოლის მენეჯერებისთვის)
  • პროცესების ოპტიმიზაცია, ონლაინ ვაჭრობაში პროცესების დანეგრვა და მუდმივი გაუმჯობესება
  • Lean Management Basic
  • საჩივრების მართვის მენეჯმენტი (After Sale)
  • სემინარები ხარისხის მენეჯმენტში, კონსულტაცია კომპანიაში ISO 9001:2015 სტანდარტების დანერგვაში
ORGANISATION VON SEMINAREN/WORKSHOPS