შპს DG Consult გერმანულ-ქართული ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიაა, რომელიც ორი ძირითადი მიმართულებისგან შედგება: ბიზნესის მიმართულება და სამედიცინო მიმართულება.

ბიზნესის მიმართულება ეხმარება ქართულ და გერმანულ კომპანიებს პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში, ბიზნეს კონტაქტების მოძიებასა და საქართველო-გერმანიის ბაზარზე წარმატებით შესვლის პროცესში.

სამედიცინო მიმართულებით კომპანია სთავაზობს სამედიცინო პერსონალს გერმანიის კლინიკებში დასაქმებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებას.

ჩვენი მისიაა გერმანიასა და საქართველოს შორის ბიზნეს ურთიერთობების მხარდაჭერა.

შპს DG Consult გერმანულ-ქართული ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიის კომპეტენცია ეფუძნება მრავალმხრივი გამოცდილების მქონე პერსონალს, რომელიც მიზნად ისახავს ცოდნის ტრანსფერს, პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარებასა და გერმანია/საქართველოს შორის ბიზნეს პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას.

ღირებულებები

  • სანდოობა
  • კლიენტებზე ორიენტირება
  • ხარისხი
  • პასუხისმგებლობა
  • სტაბილურობა

ჩვენი გუნდი

ნინო ნასიძე
აღმასრულებელი დირექტორი

ინა ოდერმატი
აღმასრულებელი დირექტორი