ელ.ფოსტა: info@dg-consult.net
ტელეფონი: +49 2233 3765 0
ჰაინრიხ ჰორლეს ქუჩა 2, 50354 ჰიურთი, გერმანია