ჩვენ გთავაზობთ შემდეგი სახის სერვისებს და გაგიწევთ ინდივიდუალურ და პროფესიონალურ კონსულტაციას.

  • საქართველოში/გერმანიაში ბიზნეს პარტნიორების მოძიება
  • სემინარები და ვორქშოფები
  • გერმანიაში საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ორგანიზება