• საქართველოში/გერმანიაში კლიენტების, მომწოდებლების და ბიზნეს პარტნიორების მოძიება, საჭიროების შემთხვევაში კონსულტაცია პრეზენტაციის მომზადების პროცესში
  • კონკრეტულ ბაზართან დაკავშირებული კვლევების მომზადება
  • B2B შეხვედრების დაგეგმვა და ორგანიზება
  • საჭიროების შემთხვევაში თარჯიმნის მომსახურების უზრუნველყოფა.